Rok 2014

 • Oprava kondenzačného hospodárstva – práčovne a čistiarne Nitra
 • Dodávka a montáž tlakovej kanalizácie D250, Výčapy – Opatovce – Nitra, Mlynárce vrátane prečerpávcích staníc: 12,7 km
 • Prekládka STL plynovodu D160 – Priemyselný park Vráble
 • Oprava, výmena teplovodného rozvodu UK, ZTI po areáli Fakultnej nemocnice v Trnave
 • Dodávka a montáž VTL plynovej prípojky, VTL regulačnej stanice plyn, areálový rozvod STL plynu – sklenníky Babindol

Obchvat Bánovce nad Bebravou – Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice: 

 • SO 701-00 Preložka VTL plynovodu DN150 v km 0,000-0,810 R2 vľavo
 • SO 701-01 Preložka katódovej ochrany VTL plynovodov DN150 a DN100 v km 0,000-0,100
 • SO 701-02 Ochrana VTL plynovodu DN150 v km 0,048 OBJ. 121-00
 • SO 701-03 Ochrana VTL plynovodu DN150 v km 0,099 vetvy C OBJ. 111-00
 • SO 701-04 Preložka VTL plynovodu DN150 v km 2,118-2,368 R2
 • SO 701-05 Ochrana VTL plynovodu DN150 v km 0,066 Obj. 132-00
 • SO 703-00 Preložka STL plynovodu DN200 v km 5,408 R2
 • SO 704-00 Preložka VTL plynovodu DN200 v km 8,503 R2

 

 • Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ Mojmírovce
 • Preložka miestnych STL plynovodov – Rekonštrukcia a rozšírenie Golianovej ulice, Nitra
 • Rozšírenie STL plynovodu a prípojok – obec Veľký Kýr
 • Plynofikácia, ústredné kúrenie, zdravotechnika – Aglomerácia ČOV Štúrovo
 • Dodávka a montáž tlakovej kanalizácie Lužianky – Nitra
 • Kotolňa Gymnázium, Zlaté Moravce
 • Preložka plynovodov a vodovodu – Nosný systém MHD – Starý most, Šafárikovo námestie a Bosákova ulica, Bratislava
 • Preložka STL plynovodu – Apartmánový dom – Nitra Šindolka
 • Rekonštrukcia tepelného hospodárstva – Dom sociálnych služieb, Lontov
 • Rekonštrukcia UK, ZTI – Materská škôlka Chrenová, Nitra
 • Rozšírenie STL plynovodu v obci Andovce
 • Preložka VTL plynovodu D200 OC Mobelix, Nitra
 • STL rozvod plynu + prípojka a RS OC Mobelix, Karcher, Siko, Nitra