Rok 2016

– Preložka STL plynovodu D160 Tesgal s.r.o., Vráble
– Rozšírenie STL plynovodu a prípojok, Nitrianske Hrnčiarovce
– Azylový dom, Nitra – Štúrova ul., ústredné vykurovanie, plynová kotolňa
– Dodávka a montáž vodovodných prípojok – Nové Sady
– Odpadové hospodárstvo Romag s.r.o., Zúgov – rozvod ÚK a dodávka vzduchových nástenných ohrievačov a dverných clôn
– STL plynová prípojka + areálový rozvod plynu + RSP – Hanon, Ilava
– Rozšírenie areálového plynovodu, Bourbon – Čab
– Bezkanálové rozvody tepla pre bytový dom E z kotolne Č1 – Nitra Čermáň
– Rekonštrukcia kotolne a UK ZSS Kaštieľ Obdokovce
– Preložka VTL plynovodu DN100 – Priemyselná zóna Nitra, napojenie R1
– Preložka NTL distribučného plynovodu Štúrova ulica, Nitra
– Dodávka a montáž UK – Autoservis Laguna
– Preložka VTL plynovodu DN 300 SO 705 D1 križovatka Blatné – Senec
– Preložka VTL prípojky DN80 SO 706 D1 križovatka Blatné – Senec
– Rekonštrukcia tepelného zdroja VUEZ a.s. Tlmače
– Dodávka a montáž STL plynovodu, plynoinštalácie, vykurovania kotolne ARRIVA Levice
– Rozšírenie NTL plynovodu a prípojok – IBV Nové Zámky
– Rozšírenie STL plynovodu a prípojok – IBV Horná Streda
– Prekládka plynovodu a MaR – Laboratóriá ZSVS a.s. Nitra
– Dodávka a montáž UK ventilátorov v centrálnej kotolni CTZ Párovce NTS a.s., Nitra
– Rozšírenie plynovodu a prípojok IBV Chrenová, Nitra
– Rozšírenie STL plynovodu a prípojok X – Bionics a.s., Šamorín