Rok 1999

 • ZŠ umelecká v Bošanoch – dvojplášťový komín
 • DATALOK a.s. Bratislava – klampiarske práce, izolácie kotolne
 • POLYSAC Nitra – komínové vložky, tepelné izolácie
 • TEKOS Nitra – tepelné izolácie
 • MED-ARD Banská Bystrica – klampiarske práce, vložkovanie komínov
 • ZSE Nitra – klampiarske práce
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Nitre na uliciach : Tatarkova, Krivánska, Moskovská, Kodályová,
 • Bartókova – oceľové rozvody DN 150 + domové inštalácie pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Chmeľová dolina v Nitre – oceľové rozvody DN 100 + domové inštalácie pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Nitrianskych Hrnčiarovciach – plast D 90 – 70 ks domových prípojok pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Dolnozoborská ullica v Nitre – oceľové potrubie DN 200 + domové prípojky pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Nitre – ul. Dobšinského a Necséyho – plast D 63, D 110 + 30 ks domových prípojok
 • OÚ Hronský Beňadik – vložkovanie komínov, izolatérske práce, dymovodu
 • CERAM a.s. Čab – dvojplášťové komíny, dopojenie kotlov
 • VOLSWAGEN Zlaté Moravce – tepelné izolácie VS
 • ZŠ Lehota – vložkovanie komína, izolatérske práce a dymovody
 • ZŠ Vo Veľkom Záluží – vložkovanie komínov, dopojenie kotlov
 • PU-DSTG Nitra – izolácie, tepelný kanál
 • ZŠ Jelenec – rozvod plynu, 3 ks dvojplášťových komínov
 • CERAM a.s. Čab – izolácie potrubných mostov
 • MARTINÁK s.r.o. Nitra – obytná skupina Čermáň IV.etapa – plynofikácia-vonkajšie rozvody plastov vrátane prípojok
 • SLSP Ilava – dvojplášťový komín, dopojenie kotlov
 • RIALTO Nitrianske Pravno – dvojplášťové komíny 2 ks + dopojenie kotlov + rekonštrukcia kotolne