Rok 2000

 • PIZZÉRIA Nové Zámky – rozvody ÚK, kotolne ZTI
 • ZŠ Továrniky – dvojplášťové komíny
 • MED-ART Dunajská Streda – rekonštrukcia kotolne, plynofikácia
 • COM-COM-PEUGEOT Handlová – plynová prípojka D 160 – 600 m
 • Brodzany – plynofikácia obce
 • INVENSYS Trnava – plynofikácia
 • AB Obchodné centrum Bratislava, Gagarinova ulica – plynofikácia
 • MED-ART Prešov – rekonštukcia ÚK, plyn
 • METRO Nitra – dvojplášťové komíny 3 ks
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Nitre -na uliciach Ríbezľová, Višňová + domové prípojky pre SPP Nitra
 • Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra – rekonštrukcia ÚK, plynu
 • CAMPRI Nitra – rekonštrukcia kotolne, plynofikácia
 • VODOSTAV Zlaté Moravce – klampiarske práce
 • Rekonštrukcia NTL plynovodu v Nitre – ulica 8.mája – pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Partizánskom – plast D 110 + 210 ks prípojok pre SPP Nitra
 • Plynofikácia IBV – Kráľovičové Kračany