Rok 2004

 • KLIMATECH Piešťany – nerezové komíny, plynofikácia haly
 • Diagnostické centrum Beladice – NTL plynovod
 • MARTINÁK s.r.o. – obytná časť Nitra-Čermáň – plynofikácia
 • Rekonštrukcia vyhrievania bazénov a bazénová technika – kúpalisko v Nitre + plynofikácia a RS plynu
 • Plynovod STL na Pražskej ulici v Nitre
 • Hagard – Hall Bratislava – plynofikácia + plynová prípojka
 • Rekonštrukcia STL plynovodu Topoľčany – ul. Odbojárov – pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu Topoľčany – Pod kalváriou – pre SPP Nitra
 • STL plynofikácia obce Malý Lapáš
 • TEXIPLAST Ivanka pri Nitre – plynová prípojka, RS plynu, plynofikácia areálu
 • Močenok – rozšírenie plynovodu v obci
 • STL plynofikácia obce Malý Cetín
 • Rekonštrukcia NTL plynovodov v Nitre – ul. Nálepkova, Benického – pre SPP Nitra
  Rozšírenie STL plynovodov v Nitre – Krškanská ulica – pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – obec Jacovce
 • Plynofikácia obchodného centra LIPA v Nitre – Chrenová III.
 • IDEA Nábytok – Ivanka pri Nitre – kotolňa, ÚK, plyn, komíny
 • Plynové prípojky pre obyvateľstvo – 185 ks pre okres Nitra, Zl. Moravce, Vráble, Topoľčany – pre SPP Nitra