Rok 2011

 • Rekonštrukcia kotolní SE Mochovce
 • Rozšírenie NTL plynovodu pre skladové haly Čakajovce
 • STL plynovod Novosady časť. Sadová ulica
 • STL plynovod a prípojka pre ŠD Mladosť Chalúpkova ul.
 • Preložka STL plynovodu základná škola Zlaté Moravce
 • Areálový STL plynovod Rialto Bošany
 • Prekládka VTL plynovodu + areálový STL plynovod pre SCONTO, Lužianky
 • STL plynovod pre hypermarket Tesco Zlaté Moravce
 • Areálový STL plynovod Priemyselný park JUH Nitra
 • STL plynovod a prípojky 20 RD Alekšince
 • Preložka VTL plynovodu obchodná zóna Topoľčany
 • STL plynovod a prípojky Nové Sady
 • STL areálový plynovod AGROSPOL Tesárske Mlyňany
 • STL plynovod a prípojky VILLA THORMOS IBV a RD Plynárenská ul. Nitra
 • STL plynovod a prípojky Zbehy
 • STL plynovod a prípojky Húl
 • STL plynovod a prípojky Mojmírovce
 • STL plynovod a prípojky, tlaková kanalizácia Hornočermánska ul. Nitra