Rok 2009

 • Prekládka STL plynovodu DN150 – spol. P.A.P. Lužianky
 • STL plynovod + prípojka, regulačná stanica plynu /vnútroareálový rozvod/ – INCODEK Čakajovce
 • STL plynovod + prípojka, regulačná stanica plynu /vnútroareálový rozvod/ – MUEHLBAUER Nitra
 • Rozvod požiarnej vody, plynofikácia – Hotel ABBA Bratislava
 • Plynofikácia výrobných hál – Vodohospodárske stavby Bratislava, prevádzka Nitra
 • Rozšírenie STL plynovodu – IBV Krátka Čechynce
 • Rozšírenie STL plynovodu + prípojky – MLYNY Nitra pre INVEST Šaľa
 • Rozvod plynu a vody + prípojky – SCHWARTZMŰLLER Nitra, Lužianky
 • Prekládka plynovodu DN150 – Ivanka pri Nitre pre VESTAM COMPANY Nitra
 • Rekonštrukcia kotolne a rozvodov vody, ÚK – CTZ Párovce, Nitra
 • Plynofikácia areálu, kotolne a RS plynu – ČOV Galanta – ZIPP-Bratislava
 • Rozšírenie STL plynovodu a prípojok – IBV pod Lipami, Jarok
 • Plynofikácia ulíc – Sikárska, Dvorčianska – Nitra, Krškany
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Bórová ulica v Nitre – SPP
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Pivovarská ulica v Topoľčanoch – SPP
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Rumunská ulica v Bánovciach nad Bebravou – SPP
 • Rozšírenie STL plynovodu D110 1560m – Nové Sady-Ceroviny
 • Agrospol-Tesárske Mlyňany-rekonštr. ÚK, plyn+RS
 • Priemyselný park Nitra-Forguel- ÚK, plyn + RS

R1 – I. ÚSEK – RÝCHLOSTNÁ CESTA R1 – NITRA-SELENEC

 • NRSE – objekt 701-00 – Preložka VTL plynovodu DN300/PN40 Šaľa – Jelšovce
 • NRSE – objekt 702-00 – Preložka VTL plynovodu DN100/PN40 – RS Čermáň
 • NRSE – objekt 703-00 – Preložka STL plynovodov – Priemyselná ulica v Nitre
 • NRSE – objekt 703-01 – Preložka STL prípojky plynu pre OPZ rodinný dom, Široká 96/17
 • NRSE – objekt 703-02 – Preložka STL prípojky plynu EKOSTAV
 • NRSE – objekt 703-03 – Preložka STL prípojky plynu – SZVD+1
 • NRSE – objekt 703-04 – Preložka STL prípojky plynu – SCURKA
 • NRSE – objekt 703-05 – Preložka STL prípojky plynu – COLNICA
 • NRSE – objekt 703-06 – Preložka STL prípojky plynu – EKVIA
 • NRSE – objekt 703-07 – Preložka STL prípojky plynu – PRODESIGN+1
 • NRSE – objekt 703-08 – Preložka STL prípojky plynu – INSTALA
 • NRSE – objekt 703-09 – Preložka STL prípojky plynu – JEDNOTA
 • NRSE – objekt 703-10 – Skrátenie STL plynovodu a demontáž prípojky plynu pre OPZ rodinný dom, Zelená 37
 • NRSE – objekt 704-00 – Preložka VTL plynovodu DN200/PN40 – BIOVETA, Chrenová
 • NRSE – objekt 705-00 – Ochrana VTL plynovodu DN100/PN40-OPM 1 SR
 • NRSE – objekt 706-00 – Preložka VTL plynovodu DN100/PN40 – RS Malé Janíkovce

R1 – II. ÚSEK – RÝCHLOSTNÁ CESTA R1 – SELENEC-BELADICE

 • SEBE – objekt 701-00 – Preložka STL plynovodu D110 Pohranice – Dolné Obdokovce
 • SEBE – objekt 702-00 – Preložka STL plynovodu D50 Beladice – Malé Chrašťany
 • SEBE – objekt 703-00 – Preložka VTL plynovodu DN500/PN63 – Tesárske Mlyňany

R1 –III.ÚSEK – RÝCHLOSTNÁ CESTA R1 – BELADICE-TEKOV. NEMCE

 • BETN – objekt 701-00 – Preložka VTL plynovodu –MŠP DN700/PN63 – Tesárske Mlyňany-km0,008
 • BETN – objekt 702-00 – Preložka STL prípojky plynu D40 – pre motorest Tribeč-km0,658
 • BETN – objekt 703-00 – Preložka VTL plynovodu – MŠP DN700/PN63-úsek 1,5-3,5
 • BETN – objekt 704-00 – Preložka VTL prípojky plynu k RS Čierne Kľačany-Volkovce-km4,325
 • BETN – objekt 705-00 – Ochrana VTL prípojky plynu k RS Čierne Kľačany-Volkovce-III/51110
 • BETN – objekt 706-00 – Preložka STL prepojovacieho plynovodu Čierne Kľačany-Volkovce km5,252
 • BETN – objekt 707-00 – Preložka STL plynovodu Olichov-Volkovce v km 8,464