Rok 2020

 • Vinárske závody Topoľčianky s.r.o.
 • Plynofikácia areálu PBD – umyvárka Lužianky
 • Plynofikácia, ÚK, ZTL výrobná hala Piešťany – FIMABO s.r.o. Potvorice
 • Plynofikácia IBV Alekšince
 • Rekonštrukcia, plynofikácia Pálenica Jelšovce
 • Plynofikácia, ÚK zdravotné stredisko Báthorove Kosihy
 • Výrobná hala Piešťany, plynofikácia ZTI, ÚK HB STEEL s.ro.
 • Ochrana VTL plynovodu Living park Nitra
 • Kováč AGRO s.r.o. dodávka a montáž závlahového vodovodu v obci Hronovce
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Rekonštrukcia kolonádového mosta v Piešťanoch – Swietelsky s.r.o.
 • Plynofikácia, prepoje IBV Janíkovce
 • Preložka rozvodu plynu a merania plynu – Mercury Market Nitra
 • Priemyselný park Krošlák s.r.o. – rozvod vody a plynu Nitrianska Blatnica
 • Preložka VTL plynovodu – ochrana intravilánu pred povodňami Banská Bystrica – Inpek Holding
 • Obytný súbor Žitava Vráble – teplovodné rozvody – Vion a.s. – Zlaté Moravce
 • Vododvod a plynofikácia – inžinierske siete obec Brodské – Vion a.s. Zlaté Moravce
 • Ochrana VTL plynovodu STAVIVO Čab
 • Rekonštrukcia, oprava rozvodov pitnej vody – Fagor a Kuchyňa  – Veolia Žiar nad Hronom
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne Borovce – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra
 • Plynofikácia areálu APEP Slovakia s.r.o.
 • Odpočívadlo Pohranice Juh – príprava chráničiek pre plynovod CNG – SPP Bratislava
 • Plynofikácia – Odpočívadlo Pohranice R1 ľavá strana AC Green works s.r.o.
 • Rozvod vody a kanalizácie areál Plastex s.r.o. Nitra
 • Plynofikácia, regulačné stanice plynu – Pekáreň Fekollini Sládkovičovo
 • Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra, preložka vodovodu a tlakovej kanalizácie Doprastav a.s. Bratislava
 • IBV Podhorany – vodovod a tlaková kanalizácia