Rok 2005

 • Agrodružstvo Kameničná – farma Kameničná – plynofikácia + RS plynu
 • Agrodružstvo Kameničná – farma Čalovec – plynofikácia + RS plynu
 • Polyfunkčný dom Bratislava – Žabotova ulica – plynofikácia + požiarny vodovod
 • PEUGEOT Nitra – Hlohovecká ulica – RS plynu, plynofikácia + kotoľňa
 • LUMEN Družstvo – Pražská ulica v Nitre – plynofikácia objektu + prípojka
 • Rekonštrukcia NTL plynovodov v Nitre – ul. Kollárova, Hollého, Svetlá – pre SPP Nitra
 • KVETOZEL V. Zlievce – horúcovod DN 324, plynofikácia objektov
 • BOURBON Fabrik Čab – plynofikácia haly, rozvody vody, ÚK
  Plynofikácia bytových domov – Horné Lefantovce, Veľké Zálužie, Telince a Čab
 • Rekonštrukcia NTL plynovodov v Nitre-ul. Čsl. armády, Hviezdna, Palárikova – pre SPP Nitra
 • Plynofikácia NsPK Nové Zámky
 • Rozšírenie STL plynovodu a vodovodu v Nitrianskych Hrnčiarovciach
 • Rekonštrukcia NTL plynovodu v Nitre – ul. Šulgana – pre SPP Nitra
 • VISTEON Slovakia – regulačná stanica plynu, rozvod NTL plynu DN 324
 • Priemyselný park – Drážovce – PE vodovod D 225 – 3,6 km
 • Priemyselný park – Malý Krtíš – STL rozvod plynu D 160, premostenie
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Nitre, Krčméryho ulica –pre SPP Nitra
 • Rozšírenie STL plynovodu v Lehote pri Nitre
 • Priemyselný park Vráble – reg. stanica + rozvody plynu VTL, STL
 • SKANSKA – prekládka NTL plynovodu D 225- Chrenová II. v Nitre
 • Plynofikácia nového objektu ELEX v Nitre
 • VW + AUDI Nitra – plynofikácia objektov
 • Rozšírenie STL plynovodu – Malý Lapáš
 • NTL plynovod + prípojka – Nitrianske komunálne služby
 • STK Janíkovce – plynofikácia objektov + prípojky + RS
 • Prípojky pre SPP LC Nitra – obyvateľstvo v počte 278 ks