Rok 2007

 • STL areálový rozvod plynu + RS plynu – Fakultná nemocnica, Trnava
 • Rekonštrukcia ÚK a kotolne – Poliklinika, Nitra – Klokočina
 • Rozvod plynu, prípojka plynu + RS plynu – LIDL Hurbanovo
 • Prekládka VTL plynovodu DN150, dĺžka 600 m – CITY PARK, Nitra
 • Rozvod STL plynovodu + prípojky – Obec Golianovo
 • Prepojovací plynovod Štúrova ul. – Žilinská ul. Nitra pre SPP
 • Plynofikácia 12 b. j. – Cabaj-Čápor
 • VTL a STL plynovod, RS plynu VTL/STL, prípojky plynu – Priemyselný park Partizánske
 • Rozšírenie STL plynovodu + prípojky – Obec Čeľadice
 • Plynofikácia nájomných bytov – Mojmírovce
 • Rozvody plynu a vody + prípojky – Slovenský Grob
 • Plynofikácia areálu – LESOSTAV, Jelenec
 • STL rozvod plynu + NTL rozvod plynu, RS plynu – Obchodné centrum AQUARIO, Nové Zámky
 • Plynofikácia – Výrobná hala LINDENMEIER, Šurany
 • Plynofikácia + RS plynu – Základná škola Krčméryho ul., Nitra
 • Ústredné vykurovanie – Výrobná a skladová hala OPTIMA, Nitra
 • Plynofikácia objektu + prípojka plynu a RS – Areál DYNAMIK s. r. o., Nitra
 • Rozvod STL plynovodu a prípojok – IBV Horné Diely, Vrakuňa – Bratislava
 • Prekládka VTL plynovodu pod potok Dobrotka – Jelšiná, Nitra – pre SPP
 • Prípojky pre obyvateľstvo pre SPP – cca 400 ks v okrese Nitra