Rok 1998

 • CTZ Nové Zámky – tepelné izolácie
 • MONTEX Nitra – ÚK, ZTI, klampiarske práce
 • Veľvyslanectvo Ruskej federácie Bratislava – tepelné izolácie, kotolňa
 • Juhocukor Dunajská Streda – tepelné izolácie potrubia
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Cabaj-Čapor – plast 12 km, rekonštrukcia 412 domových prípojok pre SPP Nitra
 • ZŠ Kuchyňa – dymovody, komíny, tepelné izolácie
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Mojmírovciach – plast + 46 domových prípojok pre SPP Nitra
 • Služby legálnej metrológie SR Nitra – klampiarske práce
 • Rekonštrukcia STL vo Svätoplukove – plast + rekonštrukcia domových prípojok pre SPP Nitra
 • VOLSWAGEN Nitra – klampiarske práce, vzduchotechnika
 • VACUMCCHMELCE Horná Streda – dvojplášťové komíny, klampiarske práce
 • FO Vráble – dvojplášťové komíny
 • ŠVÚ Nitra – klampiarske práce, izolácie kotolne