Rok 2021

 • Rekonštrukcia ústredného vykurovania, výmena radiátorov, rozvodov – Študentský domov Nová Doba – SPU Nitra
 • Strategický park Nitra – Šindolka – cestná infraštruktúra, preložka plynovodov – Doprastav a.s.
 • Promenáda Living Park Nitra – preložka plynovodov – plynofikácia + meranie a regulácia
 • DEMOS Nitra – Priemyselný areál Nitra – Sever – plynoinštalácia prevádzkovej budovy, skladovej haly, areálový plynovod, pripojovací plynovod + meranie a regulácia – IN – VEST s.r.o., Šaľa
 • Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra Šindolka, rozvody vodovodov a plynovodov – Doprastav a.s.
 • Priemyselná zóna Dolné Krškany – rozvody vodovodu a plynovodu, tlakovej kanalizácie
 • Preložka plynovodu – okružná križovatka Šurany
 • Preložka plynovodov – okružná križovatka Tabaková ul. Levice, – Skanska a.s.
 • Ochrana intravilánu pred povodňami Banská Bystrica, preložka plynovodov STRABAG
 • Plynofikácia areálu a výroba obaľovacích zmesí – Swietelsky Slovakia, Pezinok
 • Rekonštrukcia areálových rozvodov vody Veolia Žiar nad Hronom
 • IBV – obec Volkovce, rozvod vody a plynu – Vion a.s.
 • IBV – obec Čaradice – rozvod vody a plynu – Vion a.s.
 • Polyfunkčný dom ORBIS Nitra – montáž ústredného vykurovania
 • Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Čermáň – I. etapa