Rok 2008

 • Plynofikácia, areálový rozvod plynu a prípojka plynu – STEEP PLAST NR , PP Nitra – Drážovce
 • Plynofikácia objektu, RS plynu a kotolňa – FAMILY CENTRUM, Dunajská Streda
 • Plynofikácia 2 x 15 b. j. – Nové Sady
 • Rozvoj regiónu – VTL plynovod Malé Bielice – Priemyselný park Partizánske
 • Plynofikácia – Autodoprava Ján Vereš, Močenok
 • VTL prípojka plynu – Logistické centrum, Nové Mesto nad Váhom
 • Rozšírenie STL plynovodu + prípojky – IBV Cabaj-Čápor
 • Rozšírenie sekundárneho plynovodu D110 – 1 000 m v priemyselnom parku v Nitre
 • Rekonštrukcia VTL/STL regulačnej stanice – Regionálna správa a údržba ciest Nitra
 • Rozvod vodovodu a plynovodu – IBV STOMONT Šúdol – Nitra
 • Rozvod vodovodu a plynovodu – Združenie Katruška, Harabina – Nitra
 • Rozšírenie STL plynovodu a vodovodu – BIBUS Nitra – Kynek
 • Areálový rozvod plynu, prípojka + RS plynu – Výrobná hala GU Slovakia, PP Nitra – Drážovce
 • Areálový rozvod plynu, prípojka + RS plynu – Výrobná hala DESTINO, Krušovce
 • Rozvod plynu + RS plynu – Základná škola Vajanského ul., Nitra
 • Rekonštrukcia cirkevného gymnázia – ÚK, RS, plyn – Farská ul., Nitra
 • Rozšírenie STL plynovodu v obci Štitáre
 • Rozvod plynovodu a prípojky – IBV Šípok, Partizánske
 • Plynofikácia areálu, RS + prípojka plynu – DAIDONG Slovakia, Priemyselný park Nitra – Drážovce
 • Rekonštrukcia STL plynovodu a prípojok Zlaté Moravce pre SPP
 • Plynová prípojka, RS, kotolňa a areálový rozvod plynu – Kaštieľ Oponice
 • Rozšírenie STL plynovodu a vodovodu – Sadová ulica, Nitra
 • Prípojka plynu, areálový rozvod plynu a RS plynu – FARGUELL NR, PP Nitra – Drážovce
 • Prípojka plynu, areálový rozvod plynu + RS – AGROSPOL s. r. o., Tesárske Mlyňany
 • Prípojka plynu, areálový rozvod plynu + RS – LASERCUT, Jarok
 • Výmena trasového uzáveru na VTL MSP DN500 – Havária V. Lapáš – pre SPP Nitra
 • Plynofikácia haly a areálový rozvod plynu – FERONA Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Chynorany pre SPP
 • Rozšírenie STL plynovodu + prípojky – IBV Janíkovce
 • Plynofikácia, RS a prípojka plynu – Predajňa a servis BMW a MINI, Nitra – Krškany
 • Rozšírenie STL plynovodu a vodovodu v obci Paňa
 • Prekládka VTL plynovodu DN100 – STAVABBAS, Lužianky
 • Prekládka VTL plynovodu DN500 + obtok DN300 – ČOV Galanta
 • Prekládka regulačnej stanice VTL/STL Chrenová I. – CITY PARK Nitra