Rok 2003

 • Filmový atliér Koliba Bratislava – 4 ks dvojplášťové nerezové komíny
 • Rekonštrukcia NTL/STL plynovodu v Nitre – Chrenová I. – pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu Zlaté Moravce – pre SPP Nitra
 • IVECO Pohanice – plynofikácia a nerezové komíny
 • OLYMPIA – športová hala v Nitre – STL plynová prípojka
 • IBV Nitra-Klokočina – rozvod vody
 • Rekonštrukcia NTL plynovodu – Vajnory III.etapa – pre SPP Nitra
 • RIALTO Bošany – výroba a montáž nerezových komínov
 • Rekonštrukcia NTL/STL plynovodu v Nitre – Burgunská ulica – pre SPP Nitra
 • MED-ART Nitra – STL plynová prípojka, plynofikácia objektu
 • MIROTECH Veľké Zálužie – výroba a montáž nerezových komínov
 • PEUGEOT Bratislava – výroba a montáž nerezových komínov
 • DANFOS Zlaté Moravce – výroba a montáž nerezových komínov
 • NTL plynovod Stupava – D 225 – 1600 m + prípojky
 • Rekonštrukcia STL plynovodu Bánovce nad Bebravou – pre SPP Nitra
 • IBV Horné Obdokovce – STL plynovod + prípojky – pre SPP Nitra
 • Dom smútku Nitra-Čermáň – STL plynová prípojka, plynofikácia
 • HYBRAV Farma Lapáš – dvojplášťové komíny
 • Prekládka regul.stanice plynu – SAD Nitra – pre SPP Nitra
 • Prekládka VTL plynovodu – SAD Nitra – pre SPP Nitra