Rok 1997

  • PROF servis a predajňa RENAULT Nitra- kotolňa ÚK, ZTI, klampiarske práce
  • VZOR v.d. Nitra –rekonštrukcia kotolne ÚK po halách, rozvody stlačeného vzduchu, osvávanie, rekonštrukcia kompresorovej staniceSPU Nitra – tepelné izolácie VS
  • KOLLER-KOLEX Nitra – ÚK, ZTI, klampiarske práce