Rok 2001

 • Rekonštrukcia STL plynovodu Nitrianske Hrnčiaroce – pre SPP Nitra
 • LEGNO s.r.o. Nitra – montáž kotolne, komíny, ÚK, plynofikácia
 • Sociálna poisťovňa Martin – komínové telesá
 • LIV ELEKTRA Nitra – kotolňa, komíny
 • Rekonštrukcia STL plynovodov – Preseľany, Hrušovany – pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Nitre – ul. Vuruma, Na vŕšku – pre SPP Nitra
 • FO Nitra – komínové nerezové vložky
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Topoľčanoch – pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Nitre – Kukučínova ulica – pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Nitre – Hornozoborská ulica – pre SPP Nitra
 • Dom soiálnych služieb OLICHOV – plynofikácia, komíny
 • SKLOPLAST Trnava – izolácie a oplechovanie potrubných mostov
 • Rekonštrukcia NTL plynovodu v Nitre – ul. Výstavná a Akademická – pre SPP Nitra
 • Vodohospodárske stavby Bratislava – 4 ks – 15 m vysokých dvojplášťových komínov
 • DELTA TRANZ Nové Zámky – dvojplášťový komín
 • STL plynovod Nemčice – pre SPP Nitra
 • Prepojenie plynu v Nitre – ul. Ďurčanského a Levická cesta – pre SPP Nitra
 • STL plynovod Chynorany – pre SPP Nitra
 • STL plynovod Podhradie – pre SPP Nitra
 • Plynofikácia sídliska BANKY v Piešťanoch
 • Dom dôchodcov Želiezovce – plynofikácia
 • Rekonštrukcia NTL plynovodu v Nitre – Pri Strelnici a Fándlyho ulica – pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia NTL plynovodu v Nitre – Šurianska ulica – pre SPP Nitra
 • Farma Jarok – plynofikácia