Rok 2010

R1 – RÝCHLOSTNÁ CESTA R1 – BANSKÁ BYSTRICA – SEVER.OBCHVAT

 1. BB-SO – objekt 700-00 – Preložka plynovodu STL DN63 na MK na Laskomer
 2. BB-SO – objekt 701-00 – Preložka plynovodu VTL DN300 v km 0,800-1,700
 3. BB-SO – objekt 702-00 – Preložka plynovodu VTL DN200 km 3,500-3,800
 4. BB-SO – objekt 703-00 – Ukončenie plynovej prípojky do autoservisu v Kostiviarskej
 5. BB-SO – objekt 704-00 – Preložka plynovodu STL DN160 na ulici na Karlovo
 6. BB-SO – objekt 706-00 – Preložka plynovodu STL DN63 na MK na Kačici
 7. BB-SO – objekt 707-00 – Preložka plynovodu STL DN300 pod okružnou križovatkou v Rudlovej
 8. BB-SO – objekt 708-00 – Preložka plynovodu STL DN300 v podjazde Rudlovej
 9. BB-SO – objekt 709-00 – Preložka katódovej ochrany

 

 • Rozšírenie STL plynovodu – Malý Lapáš
 • Rozšírenie STL plynovodu a vodovodu – Lužianky
 • Montáž VTL plynovodu a chráničiek – EGLO Sereď
 • Plynofikácia, ÚK, vodovod – Autoservis a predajňa LAGUNA Nitra
 • Rozšírenie STL plynovodu – Šúdol Nitra
 • Rozšírenie STL plynovodu – Biskupova ulica Nitra
 • Preložka STL plynovodu – Beladice – CESTY Nitra
 • Preložka VTL plynovodu – Krušovce
 • Rekonštrukcia rozvodov plynu VTL prípojky, VTL regulačná stanica plynu+STL RS plynu-10ks –
 • Atómová elektráreň Mochovce
 • Rekonštrukcia areálových rozvodov plynu – Fakultná nemocnica Nitra
 • Rozšírenie STL plynovodov a prípojok – IBV Svätoplukovo
 • Obaľovňa asfaltových zmesí – VTL, STL plynovod, VTL RS plynu – Beladice-EUROVIA Košice
 • Rekonštrukcia NTL, STL plynovodu – Hlohovec – SPP
 • Rekonštrukcia NTL, STL plynovodu – Trnava
 • VTL plynovod + prípojky – SPU, Akademická ulica Nitra
 • Rozšírenie STL plynovodu – IBV, Nová Chrenová Nitra
 • Plynofikácia ZŠ – Žirany
 • Rozšírenie STL plynovodu a vodovodu – Golianovo
 • Sanácia VTL plynovodu – Gabčíkovo – SPP
 • Riešenie havárie STL plynovodu – most cez rieku Nitra v Dolných Krškanoch
 • Rekonštrukcia NTL plynovodu Borová ul. Nitra
 • STL plynovod a prípojky – výstavba nájomných bytov Biskupová
 • Oprava areálového rozvodu plynu Fakultná nemocnica Nitra