Rok 2012

 • Budovanie kanalizačnej siete, prečerpávacie stanice – Nitra – Párovské Háje, Kynek, Drážovce, Janíkovce
 • Preložka VTL plynovodu DN200, VTL regulačná stanica, STL areálový rozvod plynu, rozvod vodovodu – Priemyselný park PalárikovoRekonštrukcia kotolne Dom sociálnych služieb Borinka – Nitra
 • Gravitačná kanalizácia, preložky plynovodov – Horné a Dolné Krškany
 • Rekonštrukcia ústredného vykurovania, rozvodov vody a plynu PD – Mojmírovce
 • Rekonštrukcia VTL regulačnej stanice plynu pre Univerzitnú nemocnicu – Bratislava – Podunajské Biskupice
 • Rekonštrukcia tepelného hospodárstva pre nemocnicu s poliklinikou – Komárno
 • Rekonštrukcia STL a NTL plynovodov, nekorektné prípojky pre SPP – Topoľčianky
 • Montáž vodovodov D225 – Zobor, Ľubka, Šindolka, rekonštrukcia prečerpávacích staníc a vodojemu
 • Rekonštrukcia vodojemu – Ludanice
 • Preložka STL plynovodu a regulanej stanice pre BRAMAC – Ivánka pri Nitre
 • STL rozvod plynu a prípojky – Obytný komplex Novopold – Leopoldov
 • Preložka VTL plynovej prípojky ,dodávka regulačnej stanice, areálový rozvod plynu pre RIEKER – Komárno
 • Preložka VTL plynovodu DN150 pre Vion – Zlaté Moravce
 • Montáž vodovodu IBV Vinohrady – Levice
 • Tlaková a gravitačná kanalizácia – Malé a Veľké Bedzany