Rok 2015

 • Plynofikácia – VTL prípojka, STL areálový rozvod plynu, VTL regulačná stanica plynu, montáž tepelného hospodárstva – Spracovanie KO Romag s.r.o., Čierny Brod časť Zúgov
 • Rekonštrukcia UK – Autoservis Trenčín
 • Rekonštrukcia ÚK + ZTI – Rekreačné zariadenie Pliešovce
 • Rekonštrukcia ÚK , SPU Nitra – Katedra záhradnej architektúry
 • Rekonštrukcia ZTI + ÚK – Plynová kotolňa ZŠ Svätourbánska ul., Nitra
 • Rekonštrukcia MŠ Piaristická ul., Nitra
 • Prekládka areálového plynovodu – BOURBON, Čab
 • Dodávka a montáž vodovodného rádu – Sadová ul., Nitra
 • Rekonštrukcia MŠ Štefánikova ul., Nitra
 • Rekonštrukcia vodovodu a prípojok v obciach Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady – 5,6 km
 • Rozšírenie STL plynovodu v obci Nové Sady – Ceroviny
 • Rekonštrukcia kotolne SPU – Nitra, ŠD Nová Doba a ŠD A. Bernoláka
 • Plynofikácia Plaváreň – Petržalka, Bratislava
 • Rozšírenie STL areálového plynovodu – Pečiváreň Sereď
 • Preložka plynovodov – kruhový objazd, Dvory nad Žitavou
 • Dodávka a montáž VTL plynovej prípojky – Výrobňa asfaltových zmesí, Nové Zámky