Rok 2002

 • HYBRAV – farma ošípaných Veľký Cetín – rekonštrukcia kotolne + komíny
 • ELEX Nitra – rekonštrukcia strechy, klampiarske práce
 • SLSP Rimavská Sobota – výroba a montáž komínov
 • EUROFIL-Drôty Nitra – montáž chemickej kanalizácie chladiacej vody, prípojky ku technológií
 • Pekárne a cestovinárne Bratislava – potrubné rozvody a tepelné izolácie
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Brezolupy – pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu v Nitre na Orechovej ulici – pre SPP Nitra
 • UKF Nitra – nerezový komín
 • SLSP Rimavská Sobota – nerezový komín
 • Rekonštrukcia NTL plynovodu v Nitre, Kmeťkova ulica – pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Mojmírovce- pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia NTL plynovodu na Štúrovej ulici v Nitre – pre SPP Nitra
 • Rekonštrukcia NTL plynovodu v Nitre – Parkové nábrežie – pre SPP Nitra
 • IBV Nitra-Šúdol – STL rozvod plynu + prípojky
 • IBV Pažiť – rozvod plynu + prípojky
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Jelenecká ulica v Nitr.Hrnčiarovciach-pre SPP Nitra
 • PHARMABAL Nitra – plynofikácia + prípojky
 • EXEDRA Nitra – STL plynová prípojka, plynofikácia hál
 • Kaštieľ Beladice – montáž kotolne, plynofikácia, komíny
 • MÄSOKOMBINÁT Veľké Ripňany- STL plynová prípojka, plynofikácia
 • BH-RENT Ivanka pri Dunaji – rekonštrukcia ÚK
 • POLYSAC Nitra – dodávka a montáž ÚK