Rok 2006

 • Balneoterapia kúpele Dudince – rekonštrukcia rozvod vody a pary
 • Rekonštrukcia STL plynovodu – Wilsonovo nábrežie v Nitre – pre SPP Nitra
 • Plynofikácia obce Štitáre – pre SPP Nitra
 • Prepojovací STL plynovod D 160 – Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre – D 160 – 2 km – pre SPP Nitra
 • Priemyselný park Levice-GEŇA – VTL plynovod
 • Rozšírenie STL plynovodu obec Braň, obec Čab a obec Lužianky
 • VTL plynovod, VTL regulačná stanica, STL plynovod – Obalovačka asfaltových zmesí – Nové Zámky pre CESTY NITRA
 • Plynofikácia – priemyselný park Zlaté Moravce – VION
 • Prípojky pre obyvateľstvo – SPP LC NITRA – počet 280 ks
 • Plynofikácia areálu „ Prístav Komárno “
 • Prístav Komárno – 5 x kotolňa, žiariče Kotrbatý – 10 ks
 • Rozšírenie plynovodu IBV Chorvátsky Grob – Čierna Voda
 • Plynofikácia + RS LIDL, Nová Baňa
 • Plynofikácia + RS Agrodružstvo, Nový Tekov
 • Plynofikácia + RS Agrokovacs s. r. o., Norovce