Rok 2022

  • Plynofikácia odpočívadla a čerpacej stanice PHM, prípojka plynu, regulačná stanica plynu, výdajňa plynu CNG – SPP a.s.
  • IBV Malináreň Veľké Zálužie – rozvod vodovodu a plynovodu
  • Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Sasinkova ul. I. etapa – SPP a.s.
  • Prekládka plynovodov v areáli spoločnosti Pierre Baguette – Sládkovičovo
  • Prístavba lineárneho urýchľovača Elektra Infinity, Fakultná nemocnica Nitra – Skanska a.s.
  • Rozvody tlakového vodovodu pre zasnežovanie biatlonového areálu Osrblie – Skanska a.s.
  • Rozvod plynu a regulačná stanica plynu – výrobná hala Inobat Voderady – Takenaka Slovakia
  • Rekonštrukcia rozvodov plynu a regulačných staníc – areál spoločnosti WURTH, Bratislava
  • Bytový dom Mierová ul. Bratislava, rozvod vody – IN-VEST s.r.o.
  • Rozvody ústredného vykurovania a TUV, bezkanálové rozvody – bytové domy sídlisko Žitava II Vráble – Vion a.s.