Rok 2018

 • Plynofikácia výrobných hál  a administratívnej budovy Technov s.r.o., Rumanová
 • Golf rezort Lužianky – Nitra, regulačné stanice a prepoje na plynovode GC Reality
 • Rekonštrukcia vodovodu UKF Nitra
 • Preložka plynovodu – Strategický park Nitra – Doprastav a.s.
 • IBV plynofikácia Párovské Háje
 • Rekonštrukcia regulačnej stanice plynu – Pečiváreň Sereď
 • Plynofikácia hál – Pečiváreň Sereď
 • Preložka plynovodu IBV Mikov Dvor, Levická ul. Nitra
 • Ochrana plynovodu – Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
 • Rekonštrukcia materskej školy obec Sokolovce
 • Rekonštrukcia a preložka vodovodu a plynovodu Depo Lužianky – strategický park Nitra
 • Preložky plynovodov kruhový objazd – Nánska cesta, Štúrovo
 • Prepojovacie práce plynovodov odpočívadlo Pohranice
 • Budovanie verejnej kanalizácie Pod Liečebným ústavom – Zobor, Nitra
 • Rozšírenie distribučného plynovodu Vinárske závody Topoľčianky – Pálenica
 • Plynofikácia – rozšírenie STL plynovodu a RS – Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra
 • Rozšírenie distribučnej siete plynovodu a vodovodu IBV Štitáre
 • Rekonštrukcia vodovodu DN300 Nánska cesta – Štúrovo
 • Prekládka plynovodu Polyfunkčný objekt Mostná ul. Nitra
 • Rozšírenie STL plynovodu a prípojok SORUS Invest s.r.o. – Hornočermánska ul. Nitra
 • VTL plynová prípojka+ VTL/STL RS plynu – West park Nitra Lužianky
 • Rozvod STL distribučného plynovodu a požiarny vodovod Tabáň Nitra
 • Rekonštrukcia ÚK, plyn, výmena radiátorov, rozvodov, kotolne SOŠs Levická ul. Nitra – VÚC Nitra
 • Rekonštrukcia VTL priemyselného plynovodu – Veolia a.s., Žiar nad Hronom