Rok 2019

 • Rozšírenie distribučnej plynovodnej siete “ WEST PARK “ – Lužianky, Nitra
 • Dodávka a montáž regulačnej stanice plynu a rozvodov – BIA Plastic – Čab
 • Plynofikácia vypaľovacích pecí – TECHNOV – Rumanová
 • Plynofikácia, rozvody plynu, žiariče, regulačné stanice – Výrobná hala, Trenčín
 • Rekonštrukcia, plynofikácia, ZTI, ÚK, regulačná stanica plynu – Vinárske závody Topoľčianky
 • Plynofikácia a plynové prípojky – Obytná skupina Nitra – Čermáň
 • Plynofikácia kotolne – rozvody, Regulačná stanica plynu JAV Vlčany
 • Plynová prípojka, plynový rozvod, regulačná stanica plynu – Autoumyváreň Metro
 • Realizácia bezkanálových rozvodov UK, TUV – Obytný súbor Žitava, II. etapa – Vráble, Bytové domy
 • Rekonštrukcia ÚK, ZTI, administratívna budova + pivnice – Vinárske závody – Topoľčianky, prevádzka Štúrovo
 • Kovacsagro s.r.o. – dodávka a montáž závlahového vodovodu D160 v obci Hranovce
 • Zhotovenie plynovej prípojky, areálový rozvod plynu, regulačná a meracia stanica plynu – Steel service center, Nitra – strategický park
 • Plynofikácia nábytkárskeho závodu SKIPPI – Veľké Zálužie
 • Rekonštrukcia rozvodov priemyselnej a pitnej vody  – areál spoločnosti Veolia  – Žiar nad Hronom
 • Dodávka a montáž kotolne – Hlavná pošta Dunajská Streda
 • Plynofikácia, regulačná stanica plynu, rozvody plynu – Hlavná pošta Dunajská Streda
 • Rekonštrukcia rozvodov ÚK, ZTI  – lekáreň Piešťany
 • Plynofikácia, dodávka a montáž kotolne, UK, ZTI v objekte Penzión Perón – Lužianky
 • Dodávka a montáž VTL prípojky plynu, VTL regulačnej stanice plynu, areálový STL rozvod plynu – JAV AKC s.r.o. Vlčany
 • Rekonštrukcia regulačnej stanice plynu – SEC s.r.o. – Nitra
 • Dodávka a montáž plynových prípojok pre obyvateľstvo – Západoslovenský kraj