Rok 2017

 • Rekonštrukcia ÚK – Diskont obecný úrad Mojmírovce
 • Plynofikácia, ÚK TJ Mojmírovce
 • Preložka VTL plynovodu – Priemyselný park Nitra napojenie R1
 • Plynofikácia + RS plynu FOREST HALL a.s. Trenčín
 • Rekonštrukcia rozvodu vody – Autobusová stanica Nitra ARRIVA
 • Rozvod ÚK a ZTI – bezkanálové vedenie Obytný súbor Žitava II. etapa
 • Preložky plynovodu – okružná križovatka Dvory nad Žitavou
 • Plynofikácia + RS plynu BIA sklad II. etapa BOURBON Čab
 • Preložka plynovodov + prepoje Slovnaftská ul. Bratislava
 • Rozvod kanalizácie – Lakovňa Jaguár Land Rover – Nitra
 • Rozvod areálového VTL plynovodu + RS plynu Invest, Duslo Šaľa
 • Dodávka a montáž ÚK, ZTI, prípojky, plynofikácia MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
 • Plynofikácia + RS Bytový dom Golianovo
 • Dodávka a montáž ÚK, ZTI MŠ Párovce – Nitra
 • Preložka plynu, plynofikácia, RS plynu ZŠ Zemianske Sady
 • Rozšírenie distribučnej siete plynu – polyfunkčná zóna VION Zlaté Moravce
 • Plynofikácia, rozvod plynu – Umývacie centrum CARBAX Mikov Dvor
 • Prípojka vody, plynofikácia AB EUSTRIM Ivánka pri Nitre
 • Preložka plynovodu Obytný súbor Nitra – Čermáň
 • Dodávka a montáž ZTI, ÚK 46 b.j. Vráble – obytný súbor Žitava
 • Dodávka a montáž areálového rozvodu plynu + meracia stanica plynu Jaguár Land Rover – Nitra
 • Dodávka a montáž stlačeného vzduchu – Jaguár Land Rover – Nitra
 • Plynofikácia , areálový rozvod plynu – Hotel Zlatý Kľúčik
 • Plynofikácia a areálový rozvod plynu a vody – Expres kuriér Nitra
 • Plynofikácia a rozvod plynu ku žiaričom – výrobná hala FIMABO s.r.o. – Potvorice
 • Rozvod požiarnej vody – výrobná hala FIMABO s.r.o. – Potvorice